ZSS LUBIĄŻ

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

 
 
 
 
 

„Dojrzałość od kuchni”


Od stycznia 2020 roku w naszej Placówce realizowany jest projekt „Dojrzałość od kuchni”. Celem projektu poprzez organizację i prowadzenie działań twórczych jest rozwinięcie wśród młodzieży kompetencji społecznych oraz umiejętności wyznaczania sobie celów i dążenia do ich realizacji. Podczas zajęć z projektu organizowane są warsztaty kulinarne, poprzedzone spotkaniami z dietetykiem, lokalnym szefem kuchni oraz specjalistą od savoir - vivre. Jednym z zadań będzie również przygotowanie dokumentacji fotograficznej- fotografowanie na bieżąco przygotowanych i gotowych już dań. Zrobione przez wychowanków zdjęcia wraz z gotowym przepisem trafią do „Przepiśnika”- książki kucharskiej. Podsumowaniem projektu będzie kolacja finałowa.  Realizacja projektu to przede wszystkim wspaniała zabawa, ale również nauka pracy w grupie i nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi i instytucjami.

Koordynator
Piotr Szurgot


GALERIA

„Udokumentowani”


Wraz z uczestnikami projektu „Udokumentowani” pojechaliśmy do Wrocławia na plan serialu paradokumentalno–fabularnego o tematyce sensacyjno–kryminalnej „Lombard. Życie pod zastaw”, który jest emitowany na antenie TV Puls. Zanim dojechaliśmy na plan filmowy odwiedziliśmy Kino Nowe Horyzonty, w którym obejrzeliśmy film „Żałuję!” (tyt. org. Spijt!). Film opowiada historię Jochema, który na każdym kroku doświadcza w szkole niemiłych sytuacji. Przez cały film na sali kinowej panowała zupełna cisza. Nawet podczas napisów końcowych przez kilka minut wszyscy siedzieli w milczeniu , a po filmie odbywały się rozmowy na temat poruszony w filmie. Następnie wszyscy udaliśmy się na obiad. Po obiedzie przeszliśmy jeszcze przez Wrocławski Rynek i udaliśmy się na plan filmowy „Lombardu” , na którym mogliśmy zobaczyć jak wygląda scenografia oraz praca ekipy filmowej. Niestety nie mamy żadnych zdjęć z planu serialu, ponieważ zostaliśmy poproszeni o nierobienie zdjęć w środku ze względu na nową scenografię, której jeszcze nikt oprócz ekipy filmowej oraz aktorów nie widział.

Koordynator
Szurgot Piotr


GALERIA

„Spadkobiercy kultury -Udokumentowani”

Wychowankowie naszej Placówki brali udział w projekcie „Spadkobiercy kultury -Udokumentowani” realizowanym przez Wołowski Ośrodek Kultury.  Projekt ten miał na celu dotarcie z ofertą edukacyjno-kulturalną związaną polskim filmem dokumentalnym i fotografią dokumentalną z lat wojennych i powojennych do mieszkańców miejscowości Lubiąż. Podczas trwania projektu wychowankowie brali udział w bezpłatnych warsztatach z filmu dokumentalnego, spotkaniach z reżyserem i operatorem filmów dokumentalnych – Piotrem Żukowskim, warsztatach fotograficznych o charakterze reportażowo-dokumentalnym, projekcjach filmów Jerzego Bossaka oraz analizach jego twórczości. Na spotkaniach uczestnicy wymieniali się starymi fotografiami i wspomnieniami, oraz wspólnie przygotowywali własną wystawę. Nasi wychowankowie mieli również możliwość odwiedzenia planu filmowego serialu „Lombard- życie pod zastaw” kręconego we Wrocławiu. Końcowym efektem prac była wystawa fotografii dokumentalnej z czasów wojennych i powojennych, zebranych przez uczestników. Wystawa miała charakter objazdowy, można ją zobaczyć w 10 świetlicach wiejskich na terenie całej gminy. Podczas całego okresu trwania projektu powstawała INTERNETOWA KRONIKA LUBIĄŻA, do której trafiły wszystkie materiały zebrane podczas realizacji projektu. Partnerem projektu był Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu a także Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Lubiążu. Młodzież na spotkaniach ściśle współpracowała z seniorami, pomagała przy przygotowaniach wystawy oraz wspólnie z uczestnikami decydowali, które z nich wpisują się w ramy fotografii dokumentalnej.

           Koordynator
Piotr Szurgot


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W dniu 26.06.2020 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym trudnym czasie rozdanie świadectwo przebiegało zgodnie z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w naszj placówce. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy- stosownie do oddziału. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymał Konrad Bujanowicz. Za wzorowe zachowanie oraz nienaganną frekwencję nagrodzona została również Wiktoria Liśkiewicz. Jessica Andrzejczak została wyróżniona za reprezentowanie szkoły. Uczniowie kończący ósmą klasę wręczyli Pani Dyrektor Henryce Rewak przepiękne kwiaty.

GALERIA

Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dla Naszej Szkoły

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przekazało materiały edukacyjne i dla uczniów Naszej Szkoły. Dzięki staraniom Pana Jerzego  Rudnickiego z biura wrocławskiego IPN-u  otrzymaliśmy publikacje książkowe, puzzle i plansze edukacyjne oraz  gry historyczne Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki  otrzymanym materiałom uczniowie Naszej Szkoły będą mogli lepiej poznać historię Naszej Ojczyzny. Za otrzymane materiały serdecznie dziękujemy.


Artur Wojsławski

SPRAWOZDANIE  FINANSOWE ZA 2019 r.
Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września
2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 342) Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2019, na które składają się:
1) bilans jednostki budżetowej,
2) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4) informacja dodatkowa,

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.  
Prace w ogrodzie
W ramach zajęć dodatkowych uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Marty Żygadło i p. Katarzyny Kownackiej wykonywali prace w szkolnym ogrodzie. Dzięki zaangażowaniu naszych wychowanków oraz nauczycieli otoczenie szkoły zyskało nowy wygląd oraz zachwyca swoją roślinnością.

GALERIA

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające realizowane w ramach projektu "Szkoły ogólne i specjalne 2.0 w Powiecie Wołowskim"

GALERIA

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego realizowane w ramach projektu "Szkoły ogólne i specjalne 2.0 w Powiecie Wołowskim"

GALERIA

„Więcej ruchu dla leniuchów”

Program „Więcej ruchu dla leniuchów” został stworzony po to, aby wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu mogli rozwijać i podnosić na wyższy poziom swoje umiejętności ruchowe oraz kształtować swój stosunek do aktywności fizycznej. Podczas zajęć promowany był zdrowy styl życia, dobre funkcjonowanie w sferze psychicznej oraz rozwój osobowości. Prowadzone zajęcia, dały możliwość spędzenia czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla wychowanków i ich zdrowia. Rozładowywały negatywne napięcia emocjonalne i psychoruchowe. Ponadto przyczyniły się do integracji grupy. Zajęcia uczyły rywalizacji, współdziałania w grupie. Rozwijały wiele cech woli: odwagę i zdecydowanie, wytrzymałość i wolę walki, inicjatywę i samodzielność. Uczestnicy zajęć rozwijali i podnosili swoje umiejętności ruchowe oraz kształtowali swój stosunek do aktywności fizycznej. Dostarczane były uczestnikom informacje dotyczące poprawnych mechanizmów i technik ćwiczeń fizycznych. Podczas zajęć promowany był w szczególności zdrowy styly życia i aktywność fizyczna.  

Prowadzący mgr Dominik Dudek


GALERIA

Zajęcia wychowawcze

Wychowanki gr I i II podczas ograniczenia funkcjonowania Szkoły uczestniczyły w wielu oferowanych formach zajęć: szyły maseczki ochronne dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz obsługi administracyjnej szkoły. Wychowanki wsparły akcję i chętnie zaangażowały się w projekt. Dzięki zajęciom miały możliwość nauki szycia na maszynie, a także rozwoju sprawności manualnych, orientacji przestrzennej i wyobraźni plastycznej. Uczestniczyły także w zajęciach z elementami ergoterapii- porządkowanie ogrodu szkolnego. Zajęcia te wpływały na rozwój samodzielności, niezależności i pobudzanie aktywności. Podczas zajęć również został przeprowadzony cykl zajęć: ZŁOŚĆ AKCJA – STOP – REAKCJA. Program miał na celu nabywanie umiejętności rozróżniania i nazywania stanów emocjonalnych, uczenie się rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji przemocy.

GALERIA

„Moje zdrowie - moja siła, wielka moc”

Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, we wrześniu 2019 r., przystąpił do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Moje zdrowie - moja siła, wielka moc”.
Celem ogólnym projektu było wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia.
Na przestrzeni miesięcy, pod okiem koordynatora projektu Anny Bednarek wychowankowie zrealizowali 15 obowiązkowych zadań dotyczących zdrowia, spędzania czasu wolnego, zainteresowań, uzależnień, bezpieczeństwa, odżywiania i ekologii. Efektem naszej pracy  jest uzyskanie certyfikatów za aktywny udział oraz twórczą realizację zadań, z czego jesteśmy bardzo dumni.


Anna Bednarek

GALERIA


Dzień Bezpiecznego Internetu
W Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu odbył się cykl zajęć dotyczących bezpieczeństwa w internecie.  
Akcja organizowana była w lutym przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Nasza szkoła przyłączyła się do działań.
Podczas zajęć wychowawczych prezentowano filmy dokumentalne, edukacyjne. Młodzież wypełniała karty pracy, przygotowywała plakaty, podejmowała dyskusję.
Za wspomniany cykl ZSS w Lubiążu oraz koordynator działań Anna Bednarek otrzymali zaświadczenie przeprowadzenia zajęć na temat bezpiecznego internetu. Nasi wychowankowie zostali obdarowani naklejkami i broszurami informacyjnymi.


Anna Badnarek

GALERIA

SKS znów rusza!
Od 14 maja wznawiamy zajęcia Szkolnego Kola Sportowego organizowanego przez naszą Szkołę i Ministerstwo Sportu. Zajęcia z piłki nożnej, siatkówki i...rowerów poprowadzi nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Kucharczyk.

Grzegorz Kucharczyk

GALERIA

W związku z obowiązującym w Polsce Stanem Epidemii, w naszej szkole zostały wprowadzone następujące procedury:

Procedura #1
Procedura #2

Spotkanie poświęcone pamięci „Żołnierzy Wyklętych"
W dniu 2 marca odbyło się w Naszej Szkole uroczyste spotkanie poświęcone pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od kilku lat w Polsce dzień  - 1 marca -  poświęcony jest przybliżeniu zmagania się Polaków o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej pod panowaniem z reżymu komunistycznego.  Na uroczysty apel zaproszony został Pan Jerzy Rudnicki pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej z Wrocławia. Po części artystycznej przygotowanej przez naszych uczniów przedstawiony została wykład przez zaproszonego gościa  IPN – „Żołnierze Wyklęci – podziemie niepodległościowe 1944-1963”.

Artur Wojsławski


MATERIAŁY
GALERIA

Kolejna edycja SKS w naszej Szkole rozpoczęta! Od 20 lutego do 30 listopada kilka razy w tygodniu młodzież naszej szkoły będzie uczestniczyć w dodatkowych szkolnych zajęciach sportowych. Zapraszamy!

SZKOŁ WOLNA OD DOPALACZY

NIE DAJ SIĘ WYPALIĆ !
„Posłuchaj !!! Jeśli pomyślisz o zażyciu dopalaczy, pomyśl też o dalszych tego skutkach!
Pomyśl jak bardzo wyniszczy to Twój organizm i namiesza Ci w życiu!
Ty i Twoje zdrowie nie zasługujecie na to świństwo, które zrujnuje Wam życie!”

STOP DOLACZOM !
https://www.youtube.com/watch?v=DJUmFx9jf58
www.dopalaczeinfo.pl
„Branie narkotyków można porównać do jazdy pociągiem, z którego nie da się wysiąść. Szybka jazda na początku wydaje się zabawna, wręcz ekscytująca. Po pewnym czasie robi się jednak niedobrze. Niestety, pociągu nie da się tak łatwo zatrzymać. Rozpędzony mknie na oślep coraz szybciej. Nie można wyjść, kiedy ma się dość.”
Jeśli masz problem z używaniem narkotyków - zadzwoń!
Ogólnopolski Telefon zaufania 800 199 900
Pomoc osobom uzależnionym
www.narkomania.org.pl

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu

GALERIA PRAC


Meet Guitars People

Po raz ósmy nasza szkoła współorganizowała Meet Guitars People w Domu Kultury w Lubiążu. Nasza młodziez bardzo aktywnie brała udział w spotkaniu. Trzech wokalistów zaprezentowało swoje utwory: Marcin Kamiński, Jessica Andrzejczak i Bartosz Piwowarczyk. Wychowawcy i młodzież szkolna wspólnie z muzykami śpiewali piosenki w języku polskim i angielskim.

mgr Grzegorz Kucharczyk

GALERIA

TURNIEJ PIŁKARSKI
Reprezentacja szkoły w piłce nożnej Mikołajki spędziła na hali OSiR w Brzegu Dolnym. Tam odbył się  IV Turniej Piłkarski dla szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych z całego Dolnego Śląska. Nasza drużyna godnie reprezentowała Szkołę i po zaciętych spotkaniach zdobyła V miejsce.
Zwyciężyła ekipa MOW Wałbrzych.

GALERIA

JARMARK BOŻONARODZENIOWY
W dniu 13.12.2019 r. w Wołowie odbył Gminny Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Wołowski Ośrodek Kultury. Swoje stoiska zaprezentowały różnego rodzaju szkoły, organizacje oraz osoby prywatne. Przez kilka godzin można było podziwiać oraz kupić ręcznie wykonane ozdoby, miody oraz swojskie sery. Dodatkowa atrakcją były pięknie ustrojone sanie Mikołaja w  których można było zrobić sobie zdjęcie  . Opiekę nad wychowankami sprawowali: Klaudia Rewak, Malwina Furmańska .
GALERIA

Kampania BohaterOn w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu
W roku szkolnym 2019/2020 ZSS w Lubiążu dołączył do ogólnopolskiej akcji BohaterOn. Pomysłodawcą projektu jest fundacja Rosa z  Wrocławia.
„BohaterON – włącz historię! to kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną”.
Koordynator projektu, Anna Bednarek przeprowadziła cykl zajęć, podczas których wychowankowie zastanawiali się nad wyjaśnieniem pojęć bohater, wojna, patriotyzm, szacunek. Odbyła się projekcja filmu dokumentalnego nawiązującego do tematu Powstania Warszawskiego. Prowadząca projekt przedstawiła także sylwetki kilku osób, które walczyły w Powstaniu o wolność Polski. Ponadto wychowankowie otrzymali materiały plastyczne. Ich zadaniem było wykonanie laurek oraz napisanie słów z podziękowaniem dla Powstańców.
Wynikiem naszych działań są podziękowania przesłane przez fundację Rosa dla szkoły i koordynatora za zaangażowanie w realizację projektu.
Nasze działania zostały także docenione przez prezydenta Andrzeja Dudę. Szkoła otrzymała list od prezydenta z podziękowaniem za udział w akcji z czego jesteśmy bardzo dumni. Niniejsze słowa Pana Prezydenta zostały przedstawione uczniom oraz gronu pedagogicznemu przez Panią dyrektor Henrykę Rewak w listopadzie podczas apelu z okazji Dnia Niepodległości.

GALERIA

ORSZAK TRZECH KRÓLI
„Trzej Królowie jadą z królewską paradą, z dalekiej krainy do Dzieciny” – śpiewamy w polskiej pastorałce. 6 stycznia wyruszył
spod kościoła w Lubiążu Orszak Trzech Króli. Korowodowi jak zawsze towarzyszyli kolędnicy, dzieci i nasza młodzież szkolna przebrana na aniołów. Orszak zamknął koncert JOSZKA Brody z rodziną i wspólne kolędowanie w Sali teatralnej na terenie Szpitala.
                                                                                                                                                 Edyta Osińska

GALERIA


JASEŁKA SZKOLNE
Tradycyjnie już 20 grudnia jak co roku uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli wystawili społeczności szkolnej oraz pensjonariuszom szpitala Jasełka bożonarodzeniowe. Pani Edyta przygotowała przedstawienie o narodzeniu Pana Jezusa pt. ‘’Jasełka na trzech aniołów’’ Pani Krystyna oraz uczniowie wykonali dekorację a pan Grzegorz oprawę muzyczną przedstawienia, które uświetnili swoim śpiewem uczniowie naszej szkoły. W tych miłych chwilach towarzyszył nam ksiądz Proboszcz Leszek Woźny. Po przedstawieniu odbyło się wspólne kolędowanie oraz łamanie opłatkiem wraz z przekazaniem sobie życzeń świątecznych i noworocznych.

                                                                                                                                  Edyta Osińska
GALERIA

"Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz"
                                                                                             (autor nieznany)


Grudzień 2019 roku to dla większości naszych uczniów być może najpiękniejsze Mikołaki w życiu. To dzięki Państwu nasze dzieciaki  w tym dniu dostały choć namiastkę ciepła i miłości. Pragnę z całego serca podziękować każdemu, kto się do tego przyczynił a w szczególności:


1. OSP Lubiąż
2. Szkoły TEB Lubin – Weronika Szlachtycz
3. Kuźbik Grzegorz – sklep ABC Lubiąż
4. Biedronka PROCHOWICE Jeronimo Martins Polska S.A
5. SP Wrocław Kiełczów im. Wandy Chotomskiej ul. Szkolna 3
6. SP Lutynia im. Jana Pawła II, ul Polna 16
7. Firma transportowa Coyote Logistics Poland
8. Małgorzata Szumniak
9. Monika Brylczak – Szmydt
10. Ewa Łątka Kowalczyk
11. Martyna Dzienis
12. Piotr Machoś
13. Elżbieta Bytof
14. Łukasz Kern
15. Dorota Płaszczyńska
16. Alicja Błędowska
17. Wiktoria Kajdzik – Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w CKZiU
18. Adrian Bojek
19. Zbigniew Matusiak
20. Katarzyna Kaczmarczyk i Marcin Biernacki
21. Agnieszka Nalepa
22. Aleksandra Siczek
23. Grzegorz Romanowicz
24. Martyna Nejman
25. Iwona Malinowska
26. Piotr Hajtko
27. Zbigniew Posacki
28. Paweł Czerwiec
29. Katarzyna Kędzierska
30. Joanna Palińska
31. Magdalena Palikowska - Elpena Sp. z o.o. ul Świętego Wojciecha 24
32. Grażyna Sokołowska
33.
Dariusz Matuszczak
34. Magdalena Hajduga
35. Dorota Szczepaniak
36. Urszula Krynda – Prywatna klinika Cuprumdent Lubin ul. Skłodowskiej Curie
37. Anita Burger
38. Barbara Ikwanty
39. Bernadetta Zielińska – Ikwanty
40. Katarzyna Damętka
41. Jolanta i Jerzy Kownaccy                                                                                   
DZIĘKUJĘ!!!  
                                                                                   
Dyrektor ZSS w Lubiążu
                                                                                   
Henryka Rewak  
Dziękujemy firmie COYOTE LOGISTICS za pomoc w organizacji Mikołajek.
ul. Wagonowa 2a, 53-609 Wrocław,  www.coyotelogistics.com

Szkolne Mikołajki 2019


W piątek 6 grudnia odbyła się w naszej szkole impreza mikołajkowa. Na naszych wychowanków czekała moc atrakcji przygotowanych przez nauczycieli i wychowawców. Odbyło się wiele konkursów i zabaw. Dodatkowo na naszych uczniów czekała miła niespodzianka. Na zaproszenie pana Piotra Szurgota przybyły Panie z Wołowskiego Ośrodka Kultury, które przygotowały przepyszne pierożki i domowe ciasto. Najbardziej wyczekiwanym momentem było wręczanie mikołajkowych paczek ufundowanych przez wspaniałych sponsorów. Był to niezapomniany dzień pełen wrażeń i uśmiechu.

Katarzyna Kownacka

GALERIA

MIKOŁAJKI ZE SPORTOWCAMI

4 grudnia 2019 r. uczniów naszej szkoły odwiedził prezes Grupy Menadżerskiej ARTNOX FIGHT SPORT pan Artur Gwoźdź w towarzystwie czołowych polskich zawodników mieszanych sztuk walki. Dla młodzieży było to ogromne przeżycie, z okazji mikołajek każdy z naszych wychowanków został obdarowany słodkimi upominkami. Uczniowie zadawali gościom wiele pytań, była to również okazja do pamiątkowych zdjęć i autografów.

Wojciech Kownacki


GALERIA

Olimpiada o ubezpieczenia społecznych

Dnia  2.12.2019 r. na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu przeprowadziliśmy
I etap olimpiady o ubezpieczeniach społecznych. Uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu przekazanego przez ZUS- organizatora olimpiady. Poziom wymagań dot. wiedzy o ubezpieczeniach społecznych był bardzo wysoki. Czterech z uczniów przystępujących do I etapu wykazało się wiedzą, która pozwoliła im zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego
( M. Bartosik, D. Suszewska, S. Musiałek, J. Leśniowski). Gratulujemy!

AGNIESZKA GNATIUK

GALERIA

101- lecie niepodległości Polski

101-lecie niepodległości to wyjątkowy moment w naszej ojczystej historii. U nas w szkole jednym z ważniejszych wydarzeń był uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Krótka lekcja historii Polski zaprezentowana została przez uczniów klasy I liceum, przejmujące wiersze wyrecytowane przez nasze dziewczęta oraz piękny śpiew pieśni patriotycznych przez wszystkich uczniów, sprawiły, że wszystko to złożyło się na bardzo podniosły montaż słowno-muzyczny, który wszyscy uczniowie mogli obejrzeć tego dnia. Apel zestał dodatkowo wzbogacony przez wspaniałą dekorację w wykonaną przy zaanażowaniu wychowawców – pana Bogdana Kokot-Skrobka, Piotra Szurgota.

ARTUR WOJSŁAWSKI

PIOSENKA PATRIOTYCZNA
Nikola Ostolska uczennica Liceum Ogólnokształcącego reprezentowała naszą szkołę na XVI Powiatowym Spotkaniu z Piosenką i Pieśnią Patriotyczną w Brzegu Dolnym. Na scenie Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury Nikola zaśpiewała trudny ale ciekawy utwór Marceliny & Maleo Reggae Rockers - ,,Historie Zagubione". Pomimo tego, że Nikola nie została laureatką konkursu to należy podkreślić jej bardzo dobre wykonanie utworu i godne reprezentowanie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu.

W ostatnich dniach listopada pożegnaliśmy naszego pracownika wychowawcę Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych, opiekuna grupy teatralnej Łukasza Budzika. Panu Łukaszowi życzymy wielu sukcesów w nowej pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

TRENING Z MISTRZEM
W ramach szkolnego projektu profilaktycznego Biegaj - Zapobiegaj !  nasza młodzież spotkała się z mistrzem Polski Juniorów w sprincie na 100 m Krystianem Kruszewskim. Trening poprowadził jego były trener i nauczyciel Grzegorz Kucharczyk. Wszystko odbyło się na boisku piłkarskim w Brzegu Dolnym a trening odbywał się z grupą piłkarzy KP Brzeg Dolny. Trening lekkoatletyczny z Mistrzem  spotkał się z bardzo dobrym odbiorem naszej młodzieży, a poniżej w artykule możemy przeczytać jak na trening zareagowali młodzi piłkarze.
GALERIA

W dniu 8.11.2019 roku o godzinie 11:11 uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu włączą się w akcję
,,Szkoła do hymnu” odśpiewując wspólnie Hymn Państwowy.

VII KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ "Piosenka Zmieniająca Życie"
Jedyny w województwie, a może nawet w całej Polsce, konkurs „Piosenki Zmieniającej Życie” został zorganizowany po raz VIII, 23  października b.r. przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu. Konkurs wyjątkowy, w którym muzyce udaje się połączyć młodych ludzi z poważnymi problemami z tymi, z którymi życie obchodzi się z troską. Swoje doświadczenia wymieniają w piosenkach i to z nich  - w tym dniu - pobierają lekcję życia, czerpią siłę oraz odrobinę pokrzepienia.
Dzięki pani dyrektor Henryce Rewak, nauczycielom, wychowawcom oraz kadrze niepedagogicznej każdy uczestnik i gość miał okazję na chwile wzruszeń oraz refleksji nad własnym życiem.
W tym roku, jak zawsze, wszystko odbyło się w pięknej scenerii, miłej atmosferze i przy smacznym poczęstunku. Gościem specjalnym, tegorocznej edycji, był Michał Wiśniewski – lider zespołu Ich Troje. Polski piosenkarz, autor tekstów, aktor, przedsiębiorca, filantrop, prezenter telewizyjny i osobowość medialna, ale przede wszystkim człowiek, który z uczestnikami konkursu i widownią nawiązał wspaniały, bliski kontakt. Szczerze porozmawiał o swoich  problemach oraz o tym , jak  udało mu się je rozwiązać. Oczywiście, razem z nową wokalistką Agatą Buczkowską, zaśpiewał kilka utworów i  przewodniczył obradom konkursowego jury.


Wywiad z Michałem Wiśniewskim:          
Przed chwilą skończyły się obrady jury. Przewodniczenie komisji konkursowej nie należy chyba do lekkich zajęć?      
Od wielu lat odmawiałem udziału w jury w jakimkolwiek programie. I  oczywiście nie jest to łatwe zajęcie – szczególnie ocenianie uczestników takiego wyjątkowego konkursu. Wspólnie z komisją zastosowaliśmy demokratyczną metodę. Każdy przyznawał punkty i obliczaliśmy średnią. Mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę, że w tej muzycznej rywalizacji nie ma przegranych, są tylko sami zwycięzcy . Wejście na tę scenę wymaga tak ogromnej odwagi, że samo w sobie już jest zwycięstwem.
Jak pan ocenia dzisiejszych uczestników i wybór repertuaru?
Uważam , że uczestnicy byli fantastyczni i bardzo im za to dziękuje – szczególnie młodzieży z ośrodków, z którą się niejako identyfikuję, ponieważ sam nie raz trafiałem do placówek opiekuńczych. Miałem szczęście, że w końcu trafiłem do domu dziecka. Obecnie bardzo się cieszę, bo z moją rodziną  - matką i braćmi zbudowaliśmy nasz dom od nowa, ale żeby to było możliwe trzeba bardzo dużo ze sobą szczerze rozmawiać… i o tym śpiewali dzisiaj uczestnicy. Bardzo się cieszę, że mieli odwagę w swoich tekstach to wykrzyczeć, powiedzieć przepraszam, przyznać się . To bardzo ważne.
Wszyscy w  życiu popełniamy błędy,  może da się ich uniknąć?
Niestety, nie da się ich uniknąć. I nie jest wcale wstydem je popełniać – każdy ma je na swoim koncie. Popełniają je nasi rodzice, popełniamy my i będą popełniać nasze dzieci. Jesteśmy tylko ludźmi i uczymy się na własnych błędach. Jestem dumny z młodzieży , że o porażkach mówi wprost.  Ktoś kto nie jest świadomy, tego co robi, jest człowiekiem głupim. Mądrość to suma wszystkich doświadczeń i nie ma nic wspólnego z inteligencją. Dlatego jeszcze raz chce gorąco podziękować za te utwory.      
Nazwa konkursu to „Piosenka Zmieniająca Życie”. Piosenka ma taką moc? Może zmienić życie…?     
Oczywiście, że tak. Jestem tego najlepszym dowodem. Bardzo często identyfikowałem się z utworem lub utworami różnych wykonawców, które wpływały bezpośrednio na mnie. Zauważyłem  podczas konkursu, że z naszym utworem „ Nie pij tato”  identyfikuje się duża część młodzieży. Wynika to oczywiście z tego, że problem alkoholizmu dotyka wielu polskich rodzin, a dzieci są ogniwem ponoszącym największe konsekwencje.

Niektórzy uczestnicy marzą o karierze, ale sława niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Jest sposób, by się przed nimi ustrzec?
Nie ma takiej możliwości. Jesteśmy tylko ludźmi. Cwaniactwo polegające na doradzaniu nie ma sensu. Moje doświadczenie mówi, że trzeba przejść własną drogę, by móc wyciągnąć wnioski. Nawet jeśli poniesiemy porażkę, musimy nadal próbować. Każdy ma tyle szans, ile szans sam sobie chce podarować – to słowa mojej piosenki, które uważam warto zapamiętać – szczególnie w takim miejscu jak to.  I jeszcze jedno… nigdy nie można żałować tego, co było.
Na zakończenie rozmowy proszę powiedzieć, co jest dla Pana najważniejsze w życiu?
W jednej ze swoich piosenek śpiewam: „Nie ma nic ważniejszego od miłości”. Tylko, że każdy ma inną definicję miłości. Miłość według mnie to jest coś, czego doświadczamy na końcu naszej drogi. To jest ta ostatnia osoba, którą trzymamy za rękę
.
Bardzo dziękuję za rozmowę.


Z gościem specjalnym rozmawiała nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu.


GALERIA


WYNIKI KONKURSU

SPRZĄTANIE ŚWIATA
„Sprzątanie świata” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. We wrześniu nauczyciele i wychowawcy wraz z młodzieżą prowadzą działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów. „Sprzątanie świata" angażuje i integruje społeczności lokalne, dla placówek oświatowych jest ona interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu. Nauczyciele zaangażowani w akcje: Anna Bednarek, Malwina Furmańska, Katarzyna Kownacka, Joanna Sikorska, Marta Żygadło.
GALERIA

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu po raz drugi bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.
Cele realizacji projektu :
• Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży
• Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych
• Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
• Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
• Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem
• Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów
Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim. W ZSS w Lubiążu koordynatorem projektu jest wychowawca Anna Bednarek. Realizacja zadań będzie odbywać się od września do czerwca 2020.

PLAKAT


NARODOWE CZYTANIE

Dnia 17.09.2019. (wtorek) panie: Małgorzata Bilińska i Magdalena Nawój – Sinkowska, nauczycielki ZSS w Lubiążu, wzięły udział w ósmej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W auli Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie spotkali się licznie zaproszeni goście: przedstawiciele władz, nauczyciele oraz uczniowie by odczytać fragmenty wybranych polskich nowel M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej, B. Prusa, W. Stanisława Reymonta, H. Rzewuskiego, B. Schulza, H. Sienkiewicza i S. Żeromskiego. Wszystkie one zawierają uniwersalne wartości, refleksję nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia.
GALERIA

Wakacje! I po wakacjach…
Czas na zasłużony odpoczynek! Niestety nie trwał on wiecznie… Już koniec wspaniałych i słonecznych wakacji, czas przygotować plecaki na powrót do szkoły! Ale to nie oznacza, że nasi wychowankowie spędzili okres wypoczynku na nudzie. O nie! Pod opieką Wychowawców Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych, w te wakacje, nasi uczniowie mieli możliwość korzystania jak co roku z wyjazdów na Basen Miejski w Wołowie, wyjazdów do Małpiego Gaju w Brzegu Dolnym, aby postawić próbie swoją sprawność fizyczną. Jednakże, gdy pogoda nie dopisywała, zawsze można było obejrzeć ciekawy film w Wołowskim Ośrodku Kultury, a następnie udać się na ciepły posiłek w jednej z Wołowskich restauracji. Nie obyło się również bez zajęć kulinarnych, na których przygotowywali przeróżne słodkości i smakołyki rozwijając przy tym swoje zdolności kulinarne. Nasi uczniowie również wolny czas spędzali podziwiając zabytki wsi Lubiąż oraz otaczający ją krajobraz. Wakacje to nie tylko zwiedzanie i podróżowanie, dlatego też nasi wychowankowie w wolej chwili zajmowali się ogródkiem szkolnym oraz terenem wokół oddziału.

GALERIA

Pan Adam Grabowski odszedł na emeryturę
Wspołtworzył naszą Szkołę od 17 grudnia 2007 roku. Nauczyciel historii i WOS u - p. Adam Grabowski. Dziś zakończyl pracę w Zespole Szkól Specjalnych. Panie Adamie, życzymy wielu milych chwil na zasłużonej emeryturze...

Dożynki gminne  w Lubiążu

Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu wraz z wychowawcami, nauczycielami oraz dyrekcją placówki  zaangażowali się w przygotowanie gminnych dożynek w Lubiążu. Młodzież  przez okres wakacji  szykowała dekoracje , kotyliony, ozdoby na stoły. W ramach zajęć  wychowawczych  dzieciaki mogły wykazać się kreatywnością, co widać na załączonych zdjęciach.  


GALERIA

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

GALERIA

Wycieczka do Wrocławia (Park Trampolin, Aquapark) w ramach projektu unijnego „Rozwiń Skrzydła Edukacji”.


Nr zadania 9  dla grup: 17 SP, 18 Gim.
Cel  i założenia programowe wycieczki:
Realizacja programu w ramach Projektu Unijnego „Rozwiń skrzydła edukacji”).
Trasa wycieczki:
Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1, - Wrocław – Park Trampolin ul. Jana Długosza 59-75 – Aquapark Wrocław , ul. Borowska 99.
Termin: 27.05.2019 r. (poniedziałek)
Liczba wychowanków: 16
Liczba opiekunów:  4                                                                  
Łączna  liczba uczestników: 20                                                                        
Kierownik wycieczki:  mgr Grzegorz Kucharczyk

     Wyjazd był niezwykle atrakcyjny. Wycieczka ta była przedłużeniem zajęć, które systematycznie odbywały się na terenie szkoły. Młodzież uczestniczyła w zabawach w Parku Trampolin. Wymagało to od nich sporo sprawności i wytrzymałości. Potem był obiad taki jaki lubią – w McDonalds. Następnie przenieśliśmy się do Aquaparku. Zabawy w wodzie, na zjeżdżalni, pływanie w wodzie były dla nich wspaniałą rekompensatą za systematyczny udział w zajęciach. Młodzież naszej szkoły bardzo lubi sport i jest im to bardzo potrzebne w rozwoju osobistym oraz zdrowiu psychicznym. Wycieczka zakończyła się szczęśliwym powrotem do szkoły. Cele wycieczki zostały w pełni zrealizowane.


mgr  Grzegorz Kucharczyk

GALERIA


Sprawozdanie z zajęć rozwijających zainteresowania – warsztaty, gry i zabawy zespołowe.
gr 17 SP i 18 Gim  
w ramach projektu unijnego „Rozwiń skrzydła edukacji”

                  Warsztaty i gry rozwijające przeprowadzane były przeważnie na szkolnym boisku piłkarskim. Młodzież naszej szkoły bardzo lubi sport i jest im to bardzo potrzebne w rozwoju osobistym oraz zdrowiu psychicznym. Zajęcia przeprowadzano w bardzo  atrakcyjnej formie dzięki zastosowaniu sprzętów sportowych. Wraz z systematycznymi cotygodniowymi zajęciami doszły do tego mecze towarzyskie i turnieje sportowe. Uczniowie biorący udział w projekcie występowali w Europejskim Dniu Sportu zorganizowanym na naszym orliku szkolnym. Wygraliśmy wtedy finałowy mecz piłkarski z drużyną Odry Lubiąż. Graliśmy również w Mikołajkowym Turnieju Piłkarskim w Brzegu Dolnym gdzie w rywalizacji z drużynami z Dolnego Śląska zajęliśmy 4 miejsce.
      8 maja 2019 r. zorganizowaliśmy już ósmą edycję Turnieju Piłkarskiego Czysta Gra. Nasze dwie drużyny zajęły odpowiednio III i IV miejsce. W trakcie trwania projektu przeplatały się ze sobą inne projekty napisane przez nauczyciela prowadzącego: „Biegaj – Zapobiegaj” który ma na celu uaktywnianie młodzieży do ćwiczeń kondycyjnych i profilaktyki uzależnień oraz projekt „Zmieniam się gdy Pomagam” mający na celu uaktywnienie uczniów do wspierania innych i organizowania wydarzeń sportowych pomagającym innym rozwijanie skrzydeł.
      Uczniowie przed przystąpieniem do realizacji projektu zostali zdiagnozowani pod kątem zainteresowań  i uzdolnień. Na podstawie zadanych pytań i analizy zdolności uczniów zrealizowaliśmy zaplanowane zadania w projekcie „Rozwiń skrzydła edukacji”.


Grzegorz Kucharczyk

Sprawozdanie z zajęć terapeutycznych – muzykoterapia.

W ramach projektu unijnego „Rozwiń skrzydła edukacji”

Zajęcia terapeutyczne  – z muzykoterapii  przeprowadzane w bardzo atrakcyjnej formie dzięki zastosowaniu zakupionych instrumentów muzycznych oraz innych będących w zasobach szkolnych. Wraz z cotygodniowymi zajęciami doszły do tego konkursy i występy muzyczne. Osoby biorące udział w projekcie występowały na koncertach w Wołowskim Ośrodku Kultury w Wołowie, Teatrze Capitol we Wrocławiu i w Domu Kultury w Lubiążu. Zajmowaliśmy też bardzo dobre miejsca w konkursach muzycznych m.in. dwa  pierwsze miejsca w VII Dolnośląskim Konkursie Piosenki „Piosenka Zmieniająca Życie” i jedno II miejsce męskiego duetu. Eliza Tyliba wzięła udział wraz z zespołem Gospel Rock w konkursie Twórczości Czesława Niemena w Lubińskim Centrum Kultury „Muza”, gdzie zdobyła wyróżnienie. W trakcie trwania projektu przeplatały się ze sobą inne projekty napisane przez nauczyciela prowadzącego: m.in. „Zmieniam się gdy Pomagam”, które miały na celu rozwijanie zdolności muzycznych i mający na celu uaktywnienie uczniów do wspierania innych oraz  organizowania wydarzeń muzycznych pomagającym innym rozwijanie skrzydeł (VII Meet Guitars People)
 Uczniowie przed przystąpieniem do realizacji projektu zostali zdiagnozowani pod kątem zainteresowań  i uzdolnień. Na podstawie zadanych pytań i analizy zdolności uczniów odpowiedzieli oni pozytywnie na proponowane zadania w projekcie „Rozwiń skrzydła edukacji”.


                                                   Grzegorz Kucharczyk

TELEDYSK DO UTWORU "SZCZERZE"  NASZEJ UCZENNICY ELIZY TYLIBY

Teledysk zrealizowany przez p. Łukasza Budzika

LINK DO STRONY Z TELEDYSKIEM

Wyjazd do Wrocławia do Muzeum Antropologii

GALERIA

WYJAZD do Wrocławia do Obserwatorium

GALERIA

WYJAZD NASZYCH UCZNIÓW DO KLUBU SPORTOWEGO ARTNOX WROCŁAW

GALERIAPIKNIK RODZINNY 2019
31.05.2019 r. odbył się Piknik Rodzinny. Jak co roku nasi wychowankowie mieli okazję wzięcia udziału w przeróżnych konkurencjach sportowych. Na najlepszych czekały puchary i dyplomy. Nie zabrakło również pysznego jedzenia. Dziękujemy naszym sponsorom, bez których to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Sponsorem głównym była firma KELLER.

GALERIA

WYCIECZKA W RAMACH PROGRAMU UNIJNEGO "ROZWIN SKRZYDŁA EDUKACJI"

20 maja 2019r. szesnastu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu w ramach projektu „Rozwiń skrzydła edukacji” uczestniczyło w wycieczce dydaktycznej do Karpacza.

W dniu 20 kwietnia o godzinie 6:00 przed naszą szkołą zebrali się wszyscy uczestnicy wycieczki. Podróż rozpoczęła się zgodnie z planem o godz. 6:15. Po zajęciu miejsc w autokarze ruszyliśmy w trasę która prowadziła prosto do Karpacza.

Po dotarciu na miejsce około godziny 8:00 udaliśmy się w stronę Miejskiej Kolejki Linowej, która okazała się ogromną atrakcją. Wjechaliśmy na wysokość 1340m, aby podziwiać piękne widoki… ku naszemu ogromnemu zdziwieniu na górze zobaczyliśmy śnieg. Niestety najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżkę, okrywały szczelnie chmury i w żaden sposób nie mogliśmy jej dostrzec. Postanowiliśmy opowiedzieć sobie legendę o duchu gór Karkonoszy Liczyrzepie…
Niestety w tym roku pogoda nas nie rozpieszczała. Pomimo deszczu i słabej widoczności ruszyć w kierunku szczytu żeby się przekonać co tam wysoko w chmurach ukrywa się przed naszym wzrokiem.. Po 1,5 godzinnym marszu dotarliśmy na Śnieżkę a tam…. Jeszcze więcej śniegu  Droga powrotna zajęła nam mniej czasu. A po zejściu do miasta czekała nas ładna słoneczna pogoda. Z Miejskiej Kolejki Linowej wyruszyliśmy w stronę Dzikiego Wodospadu który wyglądał magicznie, otoczony zielenią i zacieniony koronami drzew. Było to idealne miejsce do wykonania bajkowej i nieco tajemniczej sesji zdjęciowej. Kolejnym punktem naszej wędrówki było Miejsce Anomalii Grawitacyjnej. Wszyscy pytali co to takiego? W Karkonoszach jest takie miejsce, gdzie samochody same wjeżdżają pod górkę, a wylana woda płynie w kierunku przeciwnym do spodziewanego. To ulica w Karpaczu, gdzie podobno grawitacja jest o 4 proc. mniejsza niż gdzie indziej. Zabrzmiało to wszystko niesamowicie i nie pozostało nam nic innego, jak sprawdzić w praktyce, czy to wszystko prawda. Najpierw sprawdzamy, co dzieje się z położoną na jezdni butelką. Potem obserwujemy, jak wylana z niej woda zamiast ściekać w dół, wbrew logice płynie pod górę. Trudno nam dyskutować z tymi doświadczeniami. Ruszyliśmy w dalsza drogę. Celem było dotarcie do naszej ulubionej restauracji „Pod Jesionami” O godzinie 13:00 mieliśmy zaplanowany obiad. Przywitała nas tu nasz urocza znajoma. Właścicielka restauracji, która czekała na nas z iście królewską ucztą. Najedzeni i odpoczęci poszliśmy zobaczyć Zaporę na Łomnicy, jest to niezwykle malownicze miejsce. Z jednej strony zapora utworzyła malownicze jeziorko, a z drugiej piękną kaskadę nazwaną Wodospadem Łomnicy. Na jej koronie utworzona została ścieżka spacerowa, po której można spacerować godzinami, nie chcieliśmy opuszczać tego pięknego miejsca. Jednak nie była to ostatnia atrakcja tego dnia, następną był Tor Saneczkowy „Kolorowa” atrakcja której nie mogliśmy ominąć podczas pobytu w Karpaczu, dostarczyła nam fantastycznych i niezapomnianych doznań oraz duża dawką adrenaliny. Po takich przeżyciach należała się nam chwila przerwy. Poszliśmy na lody a następnie wyruszyliśmy autokarem w drogę powrotną. Na miejscu w Lubiążu byliśmy około godziny 18:00.

Wycieczka wszystkim się podobała Dostarczyła wielu wrażeń i pozostawiła wiele miłych wspomnień. Wszystkie zwiedzane przez nas miejsca są godne polecenia.

GALERIA

Pierwsza pomoc przedmedyczna
1 marca 2019 roku odbyły się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu dziękują za ciekawą lekcję i poświęcony czas. Dyrektor Szkoły P. Henryka Rewak dziękuje strażakom za współpracę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu. Organizatorem spotkania była pedagog P. Renata Dzienis.
GALERIA

BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi.”
W konkursie wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum. Prace uczniów zostały wyeksponowane w holu szkoły, uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy: Szymon Bojda, Kamil Kusnier, Konrad Pawliczak, Sebastian Fołta, Miłosz Słowik, Maciej Paprocki, Katarzyna Owsianka, Sebastian Szpiczakowski, Julia Kulka, Patrycja Namyslik, Jessica Andrzejczak.  Organizator konkursu
– P. Renata Dzienis.

Informujemy, że PIKNIK RODZINNY odbędzie się w piątek 31.05.2019 r.
szczególy dotyczące imprezy podamy wkrótce.

VIII Turniej Piłkarski ,,Czysta Gra''
o Puchar Starosty Powiatu Wołowskiego
           
Lubiąż, dn.  08. 05. 2019 r.                                  


Wyniki Turnieju:
Półfinały:
ZSS Lubiąż – MKS Odra Lubiąż                         2:5
POWST Wołów  - ULKS Wulkan Lubiąż        
     7:0

Mecz o III miejsce:
ZSS Lubiąż – ULKS Wulkan Lubiąż                    2:7

Finał:
POWTS Wołów – Odra Lubiąż                          9:2
Wyniki końcowe Turnieju :
I miejsce – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
II miejsce -  MKS Odra Lubiąż (Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu)
III miejsce – ULKS Wulkan Lubiąż
IV miejsce – Zespół Szkół Specjalnych Lubiąż

Puchar ,,Fair play'':
MKS Odra Lubiąż
Skład zwycięskiej drużyny POWST Wołów :
1. Maciej Zalewski – bramkarz
2. Grzegorz Socha – kapitan
3. Grzegorz Kozak
4. Marek Bielecki
5. Mateusz Budzik

Klasyfikacje indywidualne:
Najlepszy bramkarz - Sebastian Król (ULKS Wulkan Lubiąż)
Najlepszy snajper – Grzegorz Socha  (9 goli) (POWTS Wołów)
Najlepszy piłkarz – Marcel Główka (Odra Lubiąż)

Sędziowie Turnieju:
Sędzia boiskowy - Mirosław Jabłoński
Sędziowie techniczni - Klaudia Rewak, Magdalena Tomczak, Łukasz Budzik, Piotr Szurgot i Eliza Tyliba
Sędzia główny Turnieju - Grzegorz Kucharczyk
Organizator Turnieju:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ,,Wulkan'' Lubiąż, Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, Starostwo Powiatowe w Wołowie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.
Nagrody:
Każda drużyna, która zajęła miejsca I - IV otrzymała dyplom i puchary Zwycięzców. Drużyna grająca czysto – dyplom i puchar ,,Fair play''. Najlepszy bramkarz, snajper i piłkarz Turnieju otrzymali statuetki i dyplomy.

                                                 
                                                                 Sędzia Główny   
                                                
                                                                  mgr Grzegorz Kucharczyk


GALERIA

KONKURS FOTOGRAFICZNY "SMOG W TWOIM OTOCZENIU"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym "Smog w Twoim otoczeniu" zdobyli I i III miejsce. Gratulujemy
Wyniki Konkursów w programie Edukacji Ekologicznej pn. „Walka ze smogiem i niską emisją”
Komisja w czteroosobowym składzie wyłoniła kolejno zwycięzców:

I miejsce: SEBASTIAN KRÓL nagroda: aparat fotograficzny

II miejsce: JULIA WOŹNY nagroda: tablet

III miejsce: KAMIL FRĄCZAK nagroda: powerbank


GALERIA

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego